โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

ระหว่างวันที่ 25 &#8

Read more

จัดเตรียมสถานที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 24 เมษายน 256

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 24 เมษายน 256

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันสวรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more