ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะแนะ รับสมัครนักศึกษาใหม่

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะแนะ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2567

——————————————————————–

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

1.วุฒิการศึกษาเดิม (ตัวจริง)

2.สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2 ฉบับ

5.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 ใบ

6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

——————————————————————–

รีบๆมาสมัครกันน่ะครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

ความรู้สึกทั้งหมด

12ประสิทธิ์ รับไทรทอง และ คนอื่นๆ อีก 11 คน