บริบทตำบล

ประวัติองค์กร
          ตำบลช้างเผือก  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลจะแนะ  ได้แยกเป็นตำบลช้างเผือกเมื่อปี พ.ศ. 2534
 
ประวัติความเป็นมา

          คำว่า “ช้างเผือก” ตั้งชื่อจากช้างพังเผือกลูกเถื่อน ชื่อ จิตรา นายมายิ  มามุ  ราษฎรบ้านกุมุง  หมู่ที่ 7  ตำบลช้างเผือก  อำเภอระแงะ (ในสมัยนั้น) จังหวัดนราธิวาส  ได้ลูกช้างผลัดแม่บนเทือกเขาไอร์กือซา ต่อมานายวัชร  สิงคิวิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  น้อมเกล้าฯ ถวาย  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2520  เป็นช้างสำคัญในตระกูลพรพรมพงศ์  จำพวก อัฏฐทิศ ชื่อ อัญชัญ  สมโภช  ขึ้นระวาง ณ จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2520  จึงนำชื่อ “ช้างเผือก” มาตั้งเป็นชื่อตำบล