วันที่ 2 เมษายน 2567นายจิรวัฒน์ สกร.อำเภอจะแนะ ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร รับชมนิทรรศการพระราชประวัติฯ กิจกรรมครูรักต้นแบบการอ่าน Book Talk การแข่งขันการอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเล่มที่ 43 และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประวัติศาสตร์

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

พระบรมราโชวาทพระบาทส

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้ มอบเสื้อเหลืองให้บุคลากรสวมใส่ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐประจำฮิจเราะห์ศักราช 1445 เพื่อใช้สำหรับการละศีลอด พร้อมทั้งแสดงออกถึงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้ร่วมปฎิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ขอให้รอมฎอนปีนี้เต็มไปด้วยความสุขและความบารอกัต

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

นที่ 21-22 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

นที่ 21-22 มีนาคม 25

Read more

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 20 มีนาคม 256

Read more

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอจะแนะ ร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567” เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีละหมาดฮายัต กิจกรรมสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และนิทรรศการให้ภาพเล่าเรื่อง ย้อนรอยอดีต กศน. สู่ สกร. อย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สกร.อำเภอจะแนะ นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนนอกระบบจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 มีนาคม 2567

Read more

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมาย บุคลากรสกร.อำเภอจะแนะ ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในการจัดโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more