วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มีการสาธิตอาชีพการทำแซนวิช การทำน้ำกระเจี๊ยบและน้ำสัปปะรด บริการชิมฟรี มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 256

Read more

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 บุคลากรสกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) กิจกรรมส่งเสริมบทบาทหมู่บ้าน/ชุมลนให้มีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟู โดยมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอจะแนะ

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more