วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มีการสาธิตอาชีพการทำแซนวิช การทำน้ำกระเจี๊ยบและน้ำสัปปะรด บริการชิมฟรี มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มีการสาธิตอาชีพการทำแซนวิช การทำน้ำกระเจี๊ยบและน้ำสัปปะรด บริการชิมฟรี มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอจะแนะ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส