ต้อนรับคณะนิเทศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส นิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566

Read more

ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินชุดคุ้มครองตำบลจะแนะ(ชคต.ตำบลจะแนะ)

วันที่ 2 มีนาคม 2566

Read more