สกร.อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ครูต้นแบบการอ่าน” โดยได้เล่าสาระดี ๆ จากหนังสือที่ชอบ ในวันประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

นายอำเภอบาเจาะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ เยี่ยมชมต้นถัวฝักยาวสีม่วงสิรินธร

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับ นายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบาเจาะ ในการเยี่ยมชมต้นถัวฝักยาวสีม่วงสิรินธร ตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ

📣📣 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ
✅ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
✅ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

Read more