ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสามนิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน และได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกในการประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสามนิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ในการประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินบริเวณห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำอาหาร-ขนม จำนวน 25 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ศกร.ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลบาเระเหนือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรวิชาการทำอาหาร-ขนม จำนวน 25 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ศกร.ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

Read more