เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1ประจำปี 2567

ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ประจำ ศรช.

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายนิยม ดำน้อย พร้อมด้วยนางรอฮีมะ ล่ากูด นายกามีรี บินแมเราะ และนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ประจำ ศรช. เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส