เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ หลักสูตร การพัฒนาสื่อนวัตกรรม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายนิยม ดำน้อย พร้อมด้วยนางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่ง ครูอาสาประจำ ศรช. นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ นางสาวมูอาซะห์ เตะ ตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาสื่อนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการ สถาบัน สกร.ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่