เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2567)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายสุไลมาน มามะ พร้อมด้วยนางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่งครูอาสาฯ เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมเมอนารา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่