ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิรินเพื่อติดตามการดำเนินงาน งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่