เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยนายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู และนายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ นวลมาก อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการขับเคลื่อนการประชุมดังกล่าว

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่