ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิรินมอบหมายให้นางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ทั้งนี้ได้มีการสาธิตอาชีพการทำแซนวิชจิ๋ว การทำชาเขียวนมสด การทำขนมจีนน้ำยา ซึ่งมีบริการชิมฟรี และจำหน่ายไม้กวาดดอกหญ้า ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่