บรรยายให้ความรู้ ด้านการศึกษา ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายนิยม ดำน้อย ตำแหน่ง ครูอาสาประจำศรช. พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอสุคิริน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านการศึกษา ให้แก่ สามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดสุวรรณบรรพต อำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่