ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

สกร.อำเภอสุคิริน มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากทุกท่าน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นฯดังกล่าวเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเหตุเมื่อตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงถูกกระทำให้เกิดอันตราย หรือประสบปัญหาอื่นๆ