เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ นางรอฮีมะ ล่ากูด ครูอาสาฯประจำ ศรช. พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จ.นราธิวาส

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่