มอบของขวัญในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน มอบของขวัญ แก่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสุคิริน สาขาวิทยาลัยเทคนิคบางนรา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้เห็นความสำคัญของเทศกาลวันปีใหม่ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่