พิธีเปิด โครงการอบรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย” ประจำปีงบประมาณ 2567

   admin Edit


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นางสาวโนร์มีร์รา ดะแซ ตำแหน่ง ครูพร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ดำเนินการโครงการอบรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมฉัตรวาริน ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส