นายอุสมาน เจ๊ะมูซอ เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้

เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/เจ้าของผลิตภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้

ประวัติความเป็นมา ของเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้

เป็นการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านบือราแงนอก ที่ว่างงานกันเพื่อหารายได้ให้แก่ครอบครัว จนทุกวันนี้ มีการสร้างกลุ่มรับงานตามแบบที่สั่งออกสู่ตลาด และสามารถส่งต่อความรู้ให้น้องๆเยาวชนที่สนใจเข้าม้เรียนรู้ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

  • วัสดุเหลือใช้ไม่ว่าจะเศษไม้ เศษเหล็กอะไรก็ตาม จากงานช่าง งานก่อสร้าง
  • อย่าทิ้ง! เพราะนั่นคือเฟอร์นิเจอร์สร้างสรรค์ ชิ้นใหม่ที่คุณยังไม่รู้ตัว
  • สามารถทำให้เศษไม้ดูมีคุณค่าขึ้นมาทันที แถมยังช่วยให้คุณตกแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่ได้อีกด้วย
  • เราจะเห็นได้ว่าเศษไม้ที่ดูไร้ค่านั้น นอกจากเอามาทำเชื้อเพลิง แค่ใส่ความคิดไอเดียสร้างสรรค์เข้าไป