ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลโต๊ะเด็ง

อาคารอบต.เก่า ม.1 บ้านโต๊ะเด็ง

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073- 651657,073-523148,

ครูจันทิรา 081 728 6180 / ครูยูไนดะห์ 099 029 7348 /ครูสิน 095 912 7044

โทรสาร073- 651657

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th