ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา พร้อมชี้แจงกำหนดการสอบและระเบียบข้อบังคับต่างๆในการสอบปลายภาคเรียนที่2/2566……………………………………………………

วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวรุสนีดา ยูนุ๊ ตำเเหน่งครูกศน. ตำบลกาวะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านศึกษา พร้อมชี้แจง กำหนดการสอบ ข้อระเบียบการแต่งกาย และอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมไปเพื่อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/25656 ณ พื้นที่ บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง บ้านกาวะ บ้านจาแบปะ บ้านสายะ บ้านบาโงฮูมอ และบ้านบาโงสือนิง ตำบลกาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส