พิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567………………………………………………….นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้บุคลากรที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมีพระธรรมวัชรจริยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการฯ ,ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่่,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วม ณ วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส