“งานสถาบันศึกษาปอเนาะรับการนิเทศ สนง.สกร.จังหวัดนราธิวาส” วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายนุรอัสวาน สิงหะ ตำแหน่งครู หัวหน้างานนิเทศ พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี ต้อนรับ นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ พบปะพูดคุยกับโต๊ะครู นักศึกษา ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินกิจกรรมอาสมัครปอเนาะ การดำเนินกิจกรรมมุมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การดำเนินงานทักษะอาชีพ ตลอดจนถามทุกข์สุขการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ของนักศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ