เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาใหม่


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:30 น.
นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายณัฐนิช แก้วเมฆ ครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสโดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นผู้ดำเนินรายการชี้แจงการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในครั้งนี้