โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567                       

*****************************                                                 

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี  จัดโครงการอบรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมี พระคุณประดิษฐ์ขันติคุณสังเวียน ประภาตะนันท์ เป็นผู้บรรยายธรร ณ วัดประดิษฐ์บุปผา หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02eqQscTKNVkhNefF4eBprKNk1QG4qjjbrHmdX9JuWrQ8bmEcS3dMdv1Z2kQQwxf22l&id=100001654171342&mibextid=UyTHkb