สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยากา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูดิ
วันที่ ฒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ www.royalofce.th
ระหว่างวันที่ ๖ – ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖