ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ


วันที่ 6 ธันวาคม 2566​ นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายนุรอัสวาน สิงหะ ครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย คณะครู ศกร.ตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2566 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับข้อราชการและนโยบายต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ทำการกำนันตำบลโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในคร้ังนี้