โครงการทบทวนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมโครงการทบทวนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส