ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส ต้นแบบระดับเพชร ระดับประเทศ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ครูที่ปรึกษานำแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส ต้นแบบระดับเพชร ระดับประเทศ โดยมีนายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และทีมผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)