ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก (สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก)

เลขที่ 52/2 ถนนทรายทอง 2 ตำบลสุไหงโก-ลก

อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

โทรศัพท์ /โทรสาร 073 616 403

e-mail : sungaikolok@office.nfe.go.th