เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด แบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่สมัครเข้าอบรมครูที่ปรึกษาชมรม เข้าร่วมโครงการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด แบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส