ผู้บริหารร่วมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ในงานกาชาดจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2567

“งามเลิศล้ำ แพรพรรณ เมืองเมอนารอ ผ้าทอ ผ้าถิ่น และผ้าลายพระราชทาน”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 19.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ในงานกาชาดจังหวัดนราธิวาสประจำปี 2567 ณ งานกาชาดจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส