เลี้ยงส่ง อ.ฟารีดาห์ เจ๊ะอุบง ครูอาสาฯประจำ ศรช. ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในตำแหน่งครูอาสาฯ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ ร้านอาหารอารีนีโภชนา จังหวัดปัตตานี

วันที่ 15 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงส่ง อ.ฟารีดาห์ เจ๊ะอุบง ครูอาสาฯประจำ ศรช. ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูอาสาฯ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ ร้านอาหารอารีนีโภชนา จังหวัดปัตตานี

#ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผอ.อับดุลวาริษ เจ๊ะอุบง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่ได้เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงส่งในครั้งนี้