ร่วมส่งพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาฯ ณ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันที่ 15 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ร่วมส่ง นางฟารีดาห์ เจ๊ะอุบง ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูอาสาฯ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ สกร.อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

#ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ผอ.อับดุลวาริษ เจ๊ะอุบง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมายอ และบุคลากร สกร.อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี