“ระดมความคิด พิชิต SWOT วันที่สอง”

วันที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 แห่ง นำโดยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมระดมความคิด ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นวันที่สอง