“กศน.จังหวัดนราธิวาส มอบคู่มือปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ”

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นางพยอม คงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มอบคู่มือปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปี 2566 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส