นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการในงานของดีเมืองนรา

วันที่ 21 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอยี่งอ ในซุ้มการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02zoeZDKK6GgCue2NEdVSDWScA3CivEYq8Q3ehB3W6Gnd6pgXFdvd3g7RB8Wq9733Kl