สกร.จังหวัดนราธิวาส กับการส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 22 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ สกร.จังหวัดนราธิวาส กับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เยี่ยมชมนิทรรศการ สกร.จังหวัดนราธิวาสกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 16 – 25 กันายน 2566) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรณา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02sgcfSpuTBMsrr2ucZyUfnQdGVE1SmiSkJZx833qTXcaCFSiUKcv5iBtpeTh8DBbbl