สกร.จังหวัดนราธิวาส กับการส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยม สกร.อำเภอศรีสาคร ในการจัดกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ สกร.จังหวัดนราธิวาส กับการส่งเสริมการเรียนรู้ โดย สกร.อำเภอศรีสาคร ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 1.สมุดทำมือ 2.การ์ด DIY 3.วาดภาพระบายสี 4.ให้ความรู้โครงงานที่นำเสนอ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เยี่ยมชมนิทรรศการ สกร.จังหวัดนราธิวาสกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 (ระหว่างวันที่ 16 – 25 กันายน 2566) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรณา ศูนย์ราชการ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0FXtgT2eYqsYS7RVuA5ge61pW8SBgsqyS1pk5yHzUhPbkSRaCuAsNbbY6st1eU9BSl