พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางจงกล อินน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จิตอาสา 904 รหัส 4-ข 022 และนางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จิตอาสา 904 รหัส 4-2ข025 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการถวายความปลอดภัย99 เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0iQRrTJUFc7gZ7vr2pNM9Qw6EHM5vGnz2wQq4jMHxaLgm1miy2ehogfrvCe8s5qX8l