งานสรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” และแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมงานสรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” และแถลงผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการเปิดงานฯ

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0ND3M4FYW5Hb9j2THviVzYoHp3BEGF7vMD8kyfLRGcBtn9NtKiEFLH3YPXsXs44tTl