ประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา และนางสาวอักษรลักษณ์ เด่นสันติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจัังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02BCUUxwk1Z8Rtj59z6kMWqzeyTUj5wekH1MfeJhsh4uZo9n3XARwwbjmSkLpGhx5Sl