ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวกรกนก พงศกฤตธมน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดนอกสถานศึกษา โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล (ใหญ่) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2)

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid0hGfomjse95CGDyCtZhtXwXQtDer93oADgBrvThLSz4MZ3bx1cp8KutWG8BufX9FNl