ประชุมคณะทำงานกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวจรีลักษณ์ สัตตบริพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมฯ

https://www.facebook.com/nfeictnara/posts/pfbid02GyK5D67v6gCBBFo7Kv4cDzRR3jGX4u8Y89YX5PXMW7D6EcShhm9y3T9tzcNJ7h44l