ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนราธิวาส ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 หรือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ชั้น 2 ตั้งแตวันนี้้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566