ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 ทั้งนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณในความร่วมมือการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสูงสุด จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ต.ลำภู อ.เมือง, ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ, ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ, ต.บาตง อ.รือเสาะ, ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ, ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี, ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ, ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ, ต.หร่อน อ.ตากใบ โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นเกียรติมอบโล่เกียรติคุณฯ