ประชุมหารือข้อคิดเห็นในการพิจารณาโปรแกรมทะเบียนเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) V.8

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวนิอัสมา เจษฎาภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือข้อคิดเห็นในการพิจารณาโปรแกรมทะเบียนเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่) V.8 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้องสื่อฯ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้รับผิดชอบงานเทียบระดับการศึกษาฯ ของสกร.อำเภอระแงะ สกร.อำเภอรือเสาะ สกร.อำเภอบาเจาะ และสกร.อำเภอศรีสาคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย