ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส